PHIÊN CHẾ KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2019 – 2020 – KHỐI MẪU GIÁO lỚN

Tháng

Kỹ năng dạy

Kỹ năng rèn

8

  - Xếp hàng theo thứ tự

 - Đi lên xuống cầu thang
 - Đi giày dép, cởi giày dép và cất lên giá     
 - Bê ghế và cất ghế

9

 - Chải tóc cài nơ

 -Rửa tay xà phòng
 - Gấp và phơi khăn
 - Xếp hàng theo thứ tự

10

 - 'Chải răng
 -  Mặc áo cởi áo

 - Rửa mặt
- Xử lí khi có mũi
- Chải tóc cài nơ

11

   - Cài,cởi cúc áo
 - Kéo khóa
-  Đóng mở cửa

 - Mặc áo cởi áo
 - Lau mặt chải răng
 - Xử lí khi ho,hắt hơi

12

Gấp quần áo
Mắc áo lên giá

 - Cài, Cởi cúc áo
 - Kéo khóa
 - Đóng mở cửa

1

Cắt móng tay

 - Gấp quần áo
 - Mắc áo lên giá

2

Lau chùi nước
 Đóng mở đai da

 - Cắt móng tay
 - Rửa mặt chải răng

3

Cách rót nước mời trà

 - Lau chùi nước
 -  Đóng mở đai da

4

Vắt khăn ướt
Chuẩn bị giờ ăn nhẹ

 - Cách rót nước mời trà

5

 

 - Cách vắt khăn
 - Chuẩn bị giờ ăn nhẹ ,
 - Ôn một số kĩ năng trẻ thực hành chưa tốt

                                                                                                                                         Thọ an, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

PHIÊN CHẾ KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2019 – 2020

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Tháng

Kỹ năng dạy

Kỹ năng rèn

 

 

- Ôn đi cầu thang

- Ôn cởi, cất dép, đi dép

9

- Cất ba lô

- Xếp hàng theo thứ tự

- Ôn đứng lên ngồi xuống ghế, bê ghế

- Ôn rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối, lấy nước uống

10

- Sử dụng đũa

- Chuyển hạt bằng đũa

- Đóng và kéo khóa

- Đóng mở cúc

- Cất ba lô

- Xếp hàng theo thứ tự

11

- Lau chùi nước

- Chuyển nước bằng ống bóp, mút xốp, phễu

- Sử dụng kéo, chuyển kéo

- Đóng mở cửa

- Đóng mở cửa

- Sử dụng đũa

- Chuyển hạt bằng đũa

12

- Mặc và cởi áo

- Gấp quần áo

- Treo mắc, kẹp quần áo

- Lau bàn ghế

- Lau chùi nước

- Chuyển nước bằng ống bóp, mút xốp, phễu

- Sử dụng kéo, chuyển kéo

1

- Buộc dây nơ

- Buộc dây giày

- Mặc và cởi áo

- Gấp quần áo

- Treo mắc, kẹp quần áo

- Lau bàn ghế

2

 - Đóng mở đai da

- Chải tóc

- Buộc dây nơ

- Buộc dây giày

3

- Giặt và vắt khăn

- Cắt móng tay

- Đóng mở đai da

- Chải tóc

4

- Tắm cho búp bê

- Gài kim băng

 

- Giặt và vắt khăn

- Cắt móng tay

5

 

- Tắm cho búp bê

- Gài kim băng

- Ôn các kỹ năng còn yếu.

 

 

PHIÊN CHẾ KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2019 – 2020 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Tháng

Kỹ năng dạy

Kỹ năng rèn

8

- Kỹ năng cởi giầy, đi dép, cất dép.

- Rèn lễ phép chào hỏi

9

 - Xếp hàng theo thứ tự. 

 - Kỹ năng đi lên xuống cầu thang

 - Kỹ năng lấy, cất ba lô. Đóng mở tủ.

- Kỹ năng cởi giầy, đi dép, cất dép.

- Rèn kỹ năng lễ phép chào hỏi.

10

- Kỹ năng cách bê ghế ngồi xuống ghế.

- Kỹ năng rửa tay đúng cách

- Kỹ năng lau mặt đúng cách  

- Kỹ năng xúc miệng nước muối

- Kỹ năng đi lên xuống cầu thang

- Rèn kỹ năng xếp hàng theo thứ tự.

- Kỹ năng lấy, cất ba lô. Đóng mở tủ.

11

- Kỹ năng sử dụng thìa.

- Kỹ năng lấy nước và uống nước đúng cách.

- Kỹ năng bê khay

- Kỹ năng cầm thìa xúc ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa.

- Kỹ năng rửa tay, rửa mặt đúng cách.

- Kỹ năng bê ghế ngồi xuống nghế.

12

- Kỹ năng xử lí khi ho

- Kỹ năng khi hỉ mũi

- Kỹ năng  đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Kỹ năng bê khay

1

- Chuyển hạt bằng thìa, kẹp

- Kỹ năng vặn mở nút chai, lọ

- Kỹ năng lấy nước và uống nước đúng cách

- Kỹ năng úp cốc

- Kỹ năng xúc miệng nước muối

2

- Kỹ năng đóng mở cửa

- Kỹ năng kéo và mở khóa.

- Kỹ năng phân loại và cất đồ chơi lên giá gọn gàng

- Rèn kỹ năng khi có mũi, ho.

- Rèn kỹ năng vặn mở nút chai, lọ

3

- Kỹ năng xâu hạt, giấy dạ, ống hút.

- Kỹ năng cài mở cúc.

- Kỹ năng gấp khăn, phơi khăn

- Kỹ năng đóng mở cửa

4

- Kỹ năng hót hạt trên khay

- Kỹ năng hót hạt trên bàn

- Kỹ năng kéo khóa

- Kỹ năng cài mở cúc.

5

 

 

-  Ôn các kỹ năng đã học

 

                                                                                                                                                   BGH duyệt