Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn Đông Hải - xã Thọ An- Đan Phượng
Điện thoại: 02433819917
 • Lê Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   097454969
  • Email:
   huongtra76.le@gmail.com
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0981.939.866
  • Email:
   huongthu0907@gmail.com